Praktische Informationen

Urząd Miejski w Mosinie 
Pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 
Centrala (61) 8109-500
Tel. (61) 8109-550 
Faks (61)8109-558

um@mosina.pl
www.mosina.pl 

 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4

tel. 061 8192-746

gci@mosina.pl

www.gci.mosina.pl

 

 MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4

tel. 061 8132 909

mokultura@op.pl

www.kultura.gmina.pl

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4

tel. 061 8 192 082

      061 8 192 687

ops.mosina@alfa.cop.pl

zasiłki rodzinne: tel. 061 8 981 313 

 

 

MOSIŃSKIE  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

62-050 Mosina, ul. Strzelecka 1a

tel. 061 8 192 080

tbs@mosina.pl

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

62-050 Mosina, ul. Szkolna 1

tel. 061 8 132 903

osir@mosina.wokiss.pl

www.osirmosina.pl

 

STRAŻ MIEJSKA

62-050 Mosina, ul. Krotowskiego 16 

straz.miejska@mosina.pl

tel. 061 8197 855

      501 467 312

      501 467 311

 

  

ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH W MOSINIE SP. Z O.O.

ul. Sowinicka 6 G
tel. 61 8 132 337
61 8 192 456

www.zukmosina.pl

uslugi.komunalne@mosina.wokiss.pl

 

MOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina

tel.61 8 132 332 

tel. 509 811 085 

biblioteka@bibliotekamosina.pl
www.bibliotekamosina.pl

 

 

 

KOMISARIAT POLICJI MOSINA

62-050 Mosina, ul. Kolejowa 9

tel. 061 8 132 444

faks 061 8 414 835

www.poznan.policja.gov.pl

 

GALERIA MIEJSKA W MOSINIE

IZBA MUZEALNA

galeriamosina@kultura.gmina.pl

62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1

tel. 061 8 191 591

 

 

TAXI MOSINA

tel. 061 8 132 912

 

 

POSTERUNEK ENERGETYCZNY MOSINA

62-050 Mosina, ul. Krotowskiego 19

tel. 061 8 132 742

 

AQUANET S.A.

Wydział Produkcji Wody w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Czereśniowa 1

tel. 061 8 132 171

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MOSINIE

62-050 MOSINA, UL. MOCKA 1

tel. 061 8 197 417

 

 

URZĄD POCZTOWY

62-050 Mosina, ul. Kolejowa 1

tel. 061 8 136 291

      061 8 136 231